برنامه درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در شرایط ویروس کووید 19

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، مرکز تربیت مربی نخستین جشنواره ملی " مربی پژوهنده (اقدام پژوهی در آموزش های فنی و حرفه ای ) " را با مشارکت کلیه مربیان مراکز دولتی و موسسات آزاد در هفته پژوهش برگزار می نماید. 

مسابقات جهانی مهارت آتی از22 لغایت 27 سپتامبر سال 2021 در شانگهای چین برگزار خواهد شد. شعار این دوره از مسابقات Master Skills,Chang the word  «تغییر جهان با مهارت برتر» است.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با حضور دکتر حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان و دکتر علی محبی معاون برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری احکام  رؤسای گروه‌های درسی  دفتر برنامه ریزی  و تولید بسته های تربیت و یادگیری  فنی وحرفه ای وکاردانش توسط دکتر ملکی اعطا شد.

دفتر برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری فنی و حرفه ای و مهارتی در راستای اهداف برنامه درسی و تکمیل بسته های تربیت و یادگیری به ویژه در شرایط شیوع ویروس کووید 19، با همکاری دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اقدام به تولید فیلم های آموزش هنرجو متناسب با برنامه های درسی رشته های مختلف کرده است. در حال حاضر فیلم های 4 رشته ماشین ابزار، متالورژی، صنایع دستی و الکتروتکنیک تولید شده است و در دست تدوین می باشند.

به اطلاع دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس می رساند :
((مدرسه تلویزیونی ایران ))رسماازروزشنبه 15 شهریورماه99 طبق جدول زیر برای همه مقاطع تحصیلی آغاز میگردد.برنامه هاازشبکه آموزش وشبکه4 می باشد