امید خدا به ما نویدی بدهد

در عید غدیر اجر مزیدی بدهد

از برکت ذکر یاعلی و صلوات

حق با فرجش بر همه عیدی بدهد

عید سعید غدیر خم مبارک باد

احکام مدیرکلی سه نفر از همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که پیش از این به عنوان سرپرست دفتر فعالیت داشتند، به ایشان اعطا شد. آقای مهندس افشار بهمنی به عنوان مدیرکل دفتربرنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش منصوب گردید.

آقای مهندس افشار بهمنی درنشست شورای مدیران سازمان که در تاریخ 1399/05/11 و با حضور مدیران سازمان برگزار گردید به  تبیین برنامه ها و ارائه گزارش عملکرد چهار ماهه اول سال 1399 دفترطراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش  پرداختند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی گفت: آموزش همراه با تولید در هنرستانها بستر رشد شتابان اقتصادی و نماینگر جامعه کار آفرین است.

وزیر آموزش‌وپرورش در برنامه گفتگوی هفته با حضور وزیر راه و شهرسازی؛
آموزش‌وپرورش می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، هنرستان‌هایی را برای تربیت نیروی انسانی آموزش‌دیده و ماهر در حوزه فعالیت‌های گسترده بخش راه و شهرسازی و ساختمان فعال کند

آقای مهندس افشار بهمنی سرپرست دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش درهفته بزرگداشت مهارت و کارآفرینی در جمع کارشناسان و متخصصان فنی و حرفه ای بیان کردند که آینده بازار کار به سمت مشاغل سبز میرود، مشاغل خدماتی میشوند، و ما باید رشته های جدید در مجموعه وزارت آموزش و پرورش را طراحی کنیم.