اردوی راهیان دریایی با حضور 32 نفر از کارشناسان و مولفان کتاب های درسی از تاریخ 23 ام تا 26 ام بهمن ماه در آب های نیلگون خلیج همیشه فارس با هماهنگی سازمان بسیج فرهنگیان کشور و پژوهشگاه آثار دفاع مقدس و به میزبانی نیروی دریایی و مشارکت نیروی هوادریای سپاه برگزار شد.

رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار دانش  شماره ۴۷- زمستان 96

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان گرگان از برگزاری دومین همایش منطقه ای «کارورزی, توسعه شایستگی های حرفه ای» در 24 اردیبهشت ماه 97 با اهداف و محورهای مندرج در پوستر ذیل خبر داد.

 

در این گزارش با مسئولین مربوطه جناب آقای دکتر ملک محمد ریاست دانشکده شهید شمسی پور ،مهندس سید محمود صموتی عضو هیئت علمی شورای برنامه ریزی درسی و مهندس سید علی صموتی مدیر مرکز تحقیقات امنیت دانشکده شهید شمسی پور و مولف کتب درسی مصاحبه صورت پذیرفته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جلسه شورای سیاستگذاری و سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی با حضور دکتر محمدیان ، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، احمدرضا دور اندیش مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش و جمعی از کارشناسان و اعضای حوزه چاپ و نشر کتاب های درسی و آموزشی و نمایندگان ناشران برگزار شد.