نشست بزم اندیشه با عنوان «دور نمایی از آینده آموزش های فنی و حرفه ای در کشور»با حضور مهندس میرسلیم برگزار می شود.

استان مازندران از تاریخ 98/8/19 لغایت98/8/20 میزبان  مرحله نهایی اولین جشنواره ملی ایده بازار و ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه و خلاقانه هنر ستان های فنی وحرفه ای سراسر کشورمیباشد.

حضرت محمد مصطفی (ص) با حضور پر برکت خود جهان هستی را معنایی دیگر بخشید و مردم مظلوم و آزاده سراسر گیتی را از انوار ملکوتی اسلام عزیز، دین رحمت و شفقت، صلح و عدالت و الهام دهنده و روشنایی بخش بهره مند ساخت.

آقای دکتر ملکی معاون طراحی و تولید بسته های یادگیری روز دوشنبه 98/7/29 در نشست مدیران وزارت آموزش و پرورش بیان نمودند که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بنا به تصریح مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان و بنا به تحلیل عقلانی و منطقی قلب آموزش و پرورش است. قاعدتا این قلب باید پویا تپنده و سالم باشد. در شرایط کنونی ماموریت اصلی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای خود تعریف کرده عملیاتی کردن اسناد تحولی است. اسناد تحولی شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی که از افتخارت وزارت آموزش و پرورش می باشد زیرا این اسناد به آموزش و پرورش شناسنامه فلسفی و فرهنگی و اجتماعی داده است.

روز یکشنبه 98/7/28 جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای وکاردانش با حضور اقای دکتر ملکی معاون طراحی و تولید بسته های یادگیری، سرپرست دفتر و کارشناسان درسالن جلسات طبقه پنجم از ساعت 7:30 الی9:15 برگزار گردید.

دومین جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش با حضور آقای مهندس بهمنی و کارشناسان محترم این دفتر در تاریخ 20/7/98 برگزار گردید.