سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور توانمند سازی هنر آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای دوره ضمن خدمت " تامین مدرسی آموزش نرم افزار قیاس"  برای کتب پایه دهم رشته حسابداری را از تاریخ  پانزدهم  تا هفدهم  دی ماه  1398 در دانشگاه شهید رجایی با حضور کارشناسان و هنرآموزان این رشته برگزار نمود. 

بنا به درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کارگاه آموزشی در خصوص روش تدریس، ارزشیابی مبتنی بر شایستگی برگزار شد. همچنین پایش برنامه درسی و محتوای بسته­های آموزشی تولید شده در نظام جدید از دیدگاه هنرآموزان و عوامل اجرایی (سرپرست بخش، معاون فنی و مدیر) مورد بررسی قرار گرفت و از کارگاه­ها و تجهیزات هنرستان مذکور بازدید به عمل آمد.

این نشست با موضوع فرآیند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای در  تاریخ 18 دی ماه 1398 به میزبانی دانشگاه فرهنگیان مشهد و با حضور اساتید گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان و علاقه مندان از اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی برگزار گردید.

روز چهارشنبه 98/10/18 جلسه با اعضای دبیرخانه کشوری شایستگی های غیرفنی مستقر در مشهد مقدس با حضور آقای مهندس بهمنی سرپرست دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار گردید.

گروه شبکه و نرم افزار استان مازندران، برای دانش افزایی و آشنایی بیشتر هنرآموزان با نظام آموزشی شایسته محور و رفع مشکلات هنرآموزان، همایشی را در دو روز با عنوان «ارزشیابی شایستگی محور» در محل گروه های آموزشی ساری ناحیه یک، بر گزار نمود.

مهندس افشار بهمنی از طرح آموزش همراه با تولید و مشاهده دست ساخته ها و پروژهای خلاقانه و فناورانه هنرجویان هنرستان شهید اسحاق دارا آموزش و پرورش ناحیه دو بندر عباس بازدید کرد