جلسه بررسی سرفصل های دوره کاردانی رشته الکتروتکنیک در دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده شهید محمد منتظری مشهد تشکیل گردید. در این جلسه موضوعات تشریح نیازسنجی دنیای کار و تحلیل حرف و مشاغل، شایستگی های و ارزشیابی شایستگی دوره متوسطه دوم  فنی و حرفه ای و دوره کاردانی مورد بحث وبررسی قرار گرفت، همچنین  کارگروه  تنظیم سرفصل های دوره کاردانی براساس نیاز سنجی انجام شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش نیز تشکیل گردید.

همایش کشوری دبیرخانه معماری داخلی در تاریخ 27 و 28 بهمن ماه سال 1397 با حضورسرکار خانم آریانژاد کارشناس رشته معماری داخلی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش در استان البرز برگزار شد.

روز یکشنبه 97/11/14   جلسه بررسی سرفصل های دوره کاردانی رشته سرامیک در آموزشکده فنی امام خمینی شهرستان میبد با حضور کارشناس رشته سرامیک دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  سرکار خانم دیده ور تشکیل گردید.

کارگاه اخلاق حرفه ای روز یکشنبه 97/11/14  از ساعت 8/30  الی 11/30  در سالن اجتماعات طبقه دوم دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای  با حضور مدرسین و کارشناسان دفتر برگزار گردید.

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است . امام خمینی(ره)

با توجه به اهمیت مباحث شایستگی های غیرفنی و به خصوص درس اخلاق حرفه ای،  تیمی از اعضای کمیسیون برنامه ریزی آن درس، به منظور تولید محتوای آموزشی دوره مذکور به استان خراسان رضوی اعزام شدند.