یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

آن شیر دلاور که زبهر طمع نفس

در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود

شاهی که وصی بود و ولی بود، علی بود

  سلطان سخا و کرم و جود، علی بود

 

روز دوشنبه 97/11/27 جلسه عمومی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش از ساعت 10 الی 12 در سالن جلسات طبقه دوم دفتر با حضور آقای مهندس بهمنی سرپرست دفتر، آقای جلالی مشاور رئیس سازمان و مدیر حوزه ریاست، معاونین دفتر و کارشناسان برگزار گردید.

روز سه شنبه 97/12/21 ساعت 13 الی 14جلسه تقدیر و تشکر ازتلاش ها و زحمات جناب آقای مهندس دوراندیش با حضور سرپرست جدید دفترتالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  آقای مهندس بهمنی،   پیشکسوتان، معاونین و کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  برگزار گردید.

روز شنبه 97/12/18 در نشستی که با حضور سرگروه‌های دفتر تألیف فنی و حرفه‌ای تشکیل شد از خدمات مهندس احمدرضادوراندیش مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تقدیر به عمل آمد. طی ابلاغ جدید مهندس دوراندیش  به‌عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب و از ایشان خواسته شد که در زمینه تعمیق و ارتقای توانمندی سازمان به‌ خصوص در زمینه استقرار کامل حوزه‌های تربیت و یادگیری و نیز بازآرایی تشکیلات سازمان در راستای برنامه درسی ملی مشاورت و همکاری نمایند.

با توجه به ضرورت استقرار کامل حوزه های تربیت و یادگیری و بازآرایی تشکیلات سازمان در راستای اجرای کامل برنامه درسی ملی، آقای مهندس افشار بهمنی به عنوان سرپرست دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش منصوب شدند.