گروه هنر دفترطراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش از موزه عروسک و فرهنگ ایران با هدف بررسی اصالت پوشاک اقوام مختلف ایرانی بازدید نمودند. . در این بازدید رئیس  گروه هنر سرکارخانم گلبخش و کارشناسان این گروه سرکار خانم کریمیان و سرکار خانم اصغری و عضو هیات علمی گروه جناب آقای دکتر تسلیمی حضور داشتند .

موضوع برون سپاری بسته های یادگیری که از مدتها قبل دغدغه وزارت آموزش و پرورش بوده است، با تغییرات جدید در سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی روح و جان تازه ای گرفته است. به عنوان اجرای آزمایشی و طرح پایلوت این موضوع و با توجه به تجارب قبلی گروه برق و رایانه در سالهای گذشته و با توجه به بررسی های صورت گرفته، برون سپاری تالیف 9 عنوان کتاب جدیدالتالیف شاخه کاردانش (که بصورت عمومی در 33 رشته مورد کاربرد قرار میگیرد) به این گروه واگذار شد.

ارزشیابی از برنامه های درسی و بسته های یادگیری تعدادی از رشته های فنی و حرفه ای، خوشه شایستگی های غیر فنی و شایستگی های فنی پایه

 دوره کیفیت بخشی آموزش های علمی و توانمند سازی هنرآموزان رشته طراحی و دوخت در تاریخ 98/9/14 در هنرستان فنی دختران الزهراء با حضور 12 نفر از هنرآموزان رشته طراحی و دوخت برگزار شد.

روزچهار شنبه 14آذر ماه 1398 به دعوت گروههای آموزشی رشته الکتروتکنیک استان قزوین کارگاه بررسی روش ها و فنون تدریس شایستگی ها، ارزشیابی شایستگی ها، باید ها و نباید های آزمون های کتبی عملکردی و شیوه نمره گذاری شایستگی های رشته الکتروتکنیک  با حضور کارشناس رشته الکتروتکنیک جناب آقای مهندس انصاری پور در محل هنرستان انقلاب  شهرستان قزوین برگزار شد.

نشست هم اندیشی " به سوی سیاست های نوین آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش " روز سه شنبه 12 آذر ماه از ساعت 14 الی 17 در معاونت طراحی و تولید بسته های یادگیری با حضور اساتید، صاحب نظران، خبرگان و نخبگان آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار گردید.