مکانیک خودرو

دهم

سرویس و نگهداری خودروهای سواری
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو مکانیک خودرو
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنر آموز سرویس و نگهداری خودروهای سواری
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه مکانیک خودرو
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکانیک خودرو
درس مشترک گروه
دهم
کتاب راهنمای هنرآموز تعمیرات مکانیکی موتور
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان
کتاب درسی
یازدهم
تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو مکانیک خودرو11
همراه هنرجو
یازدهم

دوازدهم

همراه هنرجو12
همراه هنرجو
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو
دوازدهم
تعمیرات سیستم های برقی خودرو
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه
کتاب درسی
دوازدهم
Subscribe to RSS - مکانیک خودرو