صنایع چوب و مبلمان

دهم

دانش فنی پایه صنایع چوب ومبلمان
دانش فنی پایه
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای صنایع چوب ومبلمان
درس مشترک گروه
دهم
طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مبل کودک و نوجوان صنایع چوب ومبلمان
راهنمای هنرآموز
دهم
طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع چوب ومبلمان دهم
همراه هنرجو
دهم

یازدهم

طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو -صنایع چوب ومبلمان
همراه هنرجو
یازدهم
طراحی و ساخت مبلمان اداری
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

دانش فنی تخصصی صنایع چوب و مبلمان
کتاب درسی
دوازدهم
طراحی و ساخت مبلمان مسکونی
کتاب درسی
دوازدهم
رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو -صنایع چوب و مبلمان
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع چوب و مبلمان