تماس با ما

 

پست الكترونيكي:

tvoccd@roshd.ir 

tvoccd@oerp.ir

لینک کانال دفتر در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/tvoccd.oerp

آدرس کامل : تهران- خيابان كريمخان- خيابان ايرانشهر- ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش

- طبقه چهارم -دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

شماره تماس  88843257