تماس با ما

 

پست الكترونيكي:

tvoccd@oerp.ir

لینک کانال دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای در برنامه شاد

https://shad.ir/taliffanni

 

آدرس کامل : تهران- خيابان كريمخان- خيابان ايرانشهر- ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش

- طبقه چهارم -دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

شماره فکس دفتر: 88844688

شماره تماس  88843257