گفت و گو

بایدها و نبایدهای غنا بخشی طرح بوم در هنرستان‌ها

رئیس گروه علوم پایه و فناوری دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش و مسئول کارگروه تدوین طرح غنا بخشی به برنامه ویژه مدرسه معتقد است طرح غنی سازی بوم برای هنرستان ها به‌منزله نمایشنامه‌ای است که به هنرستان‌ها اختیار بداهه‌پردازی بیشتر می‌دهد.

الگوی مفهومی برنامه‌ریزی درسی صنایع دستی طراحی می‌شود

طراحی الگوی مفهومی برنامه ریزی درسی صنایع دستی در برنامه‌های راهبردی سال 1400 دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب‌های فنی و حرفه ای و کاردانش قرار دارد.

با رشته‌های تحصیلی گروه حمل‌ونقل بیشتر آشنا شویم

انتخاب رشته مناسب تحصیلی یکی از ضروریات ساختن آینده ای بهتر برای هر دانش آموز می باشد، به همین منظور رشته های حمل و نقل شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش را معرفی می کنیم تا علاقمندان با آن بیشتر آشنا شوند.

ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و برنامه‌ی درسی منطقه‌ای

مجتبی انصاری‌پورمسئول اجرای برنامه درسی منطقه‌ای دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرایند اجرایی این پروژه را تشریح کرد.