آرشيو فيلم

رمزینه سریع پاسخ در کتابهای درسی
هفته ملی مهارت - نمایه (3) بخشی از فعالیت ها در دفتر تالیف فنی و حرفه ای
هفته ملی مهارت - نمایه (4) بخشی از فعالیت ها در دفتر تالیف فنی و حرفه ای
هفته ملی مهارت - نمایه (2) بخشی از فعالیت ها در دفتر تالیف فنی و حرفه ای
هفته ملی مهارت - نمایه (1) بخشی از فعالیت ها در دفتر تالیف فنی و حرفه ای
حضور مهندس افشار بهمنی در برنامه پرسشگر- 3 مرداد ماه
حضور دکتر یزدانی در شبکه خبر سیما
برنامه پرسشگر شبکه آموزش با حضور سرکارخانم دکتر معصومه نوروزی 23 اسفند ماه
معرفی چهارچوب صلاحیت حرفه ای ایران-مهندس ابراهیم آزاد - شبکه آموزش 18 دی98
حضور مهندس افشار بهمنی در برنامه پرسشگر شبکه آموزش
" کاربرد فناوری های نوین، مدیریت تولید و کارگاه نوآوری و کارآفرینی "
الکتروتکنیک پایه10- سیم کشی تابلو توزیع واحد مسکونی
الکتروتکنیک پایه10- نصب کلید مینیاتوری
الکتروتکنیک پایه10- سیم کشی توسط فنر
الکتروتکنیک پایه10- استفاده از گچ در سیم کشی برق ساختمان
الکتروتکنیک پایه10- کارکردگردبرد در سیم کشی توکار
الکتروتکنیک پایه10- شیارزنی روی دیوار
الکتروتکنیک پایه10- سیم کشی توکار
الکتروتکنیک پایه10- نصب داکت

Pages