دوره توجیهی آموزشی 96

برگزاری دوره تامین مدرس کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"

برگزاری دوره تامین مدرس کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"با عنوان توسعه مهارتهای رزمی- هدفی

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع دستی فرش"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع دستی فرش " با عنوان "  بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «پرداخت و سرویس کاری فرش»

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"اموردامی"

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"اموردامی" با عنوان" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید و پرورش ماکیان »

دوره های آموزشی متمرکز کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته " معدن"

دوره های آموزشی متمرکز کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته " معدن" با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «عملیات نقشه برداری وآتشباری در معدن » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " و " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «خرد کردن ،تفکیک وآماده سازی مواد معدنی» پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"تربیت کودک"

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"تربیت کودک" با عنوان "بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «پرورش مهارتهای کلامی کودک » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن

دوره های آموزشی متمرکز کشوری کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته"حمل و نقل"

دوره های  آموزشی متمرکز کشوری کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته"حمل و نقل" با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «سازماندهی عملیات بار » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " و" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «فنون تصدی گری در حمل و نقل » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

برگزاری دوره تربیت بدنی مدرسین هنرستانهای تربیت بدنی کشور جهت آموزش پودمان مهارتی کاراته

اولین دوره تربیت بدنی مدرسین هنرستانهای تربیت بدنی کشور به منظور آماده سازی آنان جهت آموزش پودمان مهارتی کاراته از مجموعه درسی مهارتهای هدفی- رزمی در دانشگاه شریعتی با حضور ٧٠دبیر تربیت بدنی  در تاریخ ٨-١٢ شهریور ماه به همت دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی برگزار گردید.

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع شیمیایی"

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع شیمیایی" با عنوان " بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «سرویس و نگهداری تجهیزات در صنایع شیمیایی »

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ" با عنوان " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید به روش افست » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

دوره های متمرکز کشوری کتابهای تازه تالیف پایه دهم و یازدهم رشته "انیمیشن"

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای  تازه تالیف پایه دهم و یازدهم رشته " انیمیشن" با عناوین "طراحی شخصیت در پویانمایی پایه دهم" و " متحرک سازی دوبعدی پایه دهم " و" طراحی فضا وصحنه پایه یازدهم" و" تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای پایه یازدهم"با حضور 96 نفر از هنر آموزان این رشته  از تاریخ 1/6/96 الی 4/6/96 در دانشگاه شریعتی تهران برگزار گردید.

Pages

Subscribe to RSS - دوره توجیهی آموزشی 96