اسناد راهنمای برنامه درسی (رشته های طراحی شده در نظام3-3-6)

    جهت دانلود اسناد راهنمای برنامه درسی روی هر رشته کلیک کنید

اسناد راهنمای برنامه درسی (رشته های طراحی شده در نظام3-3-6)

 

گروه تحصیلی-حرفه ای

کشاورزی وغذا

خدمات وبازرگانی ساخت وتولید مواد وفراوری هنر
رشته تحصیلی-حرفه ای

 ماشین های کشاورزی

صنایع غذایی

 امور دامی

امور باغی  

 امورزراعی

حسابداری ومالیات 

 تربیت بدنی 

 تربیت کودک

حمل ونقل

الکترونیک  

  الکتروتکنیک      

 شبکه ونرم افزار رایانه. 

مکاترونیک.

 مکانیک خودرو

 صنایع چوب و مبلمان  

 ساختمان 

 صنایع فلزی.

 ماشین ابزار

 تاسیسات مکانیکی

صنایع شیمیایی

معدن

 متالورژی

سرامیک.

فتو- گرافیک

پویانمایی

 صنایع دستی(فرش)

 طراحی و دوخت

 معماری داخلی