صنایع غذایی

دهم

فراوری گیاهان دارویی و خشکبار
کتاب درسی
دهم
کتاب همراه هنرجو صنایع غذایی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز فراوری گیاهان دارویی خشکبار
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه صنایع غذایی
دانش فنی پایه
دهم
آب و خاک و گیاه صنایع غذایی
درس مشترک گروه
دهم
تولید فراورده های لبنی
کتاب درسی
دهم
راهنمای هنر آموز تولید فراورده های لبنی
راهنمای هنرآموز
دهم

یازدهم

همراه هنرجو- صنایع غذایی
همراه هنرجو
یازدهم
تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های غلات
کتاب درسی
یازدهم
تولید کمپوت و کنسرو
کتاب درسی
یازدهم

دوازدهم

تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های دام و طیور(گوشتی)
کتاب درسی
دوازدهم
روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی
کتاب درسی
دوازدهم
روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی
کتاب درسی
دوازدهم
تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های دام و طیور(گوشتی)
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی صنایع غذایی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
همراه هنرجو- صنایع غذایی
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - صنایع غذایی