شبکه و نرم افزار رایانه

 

راهنمای برنامه درسی شبکه  و نرم افزار رایانه1401-1400 

  استاندارد تجهیزات شبکه و نرم افزار رایانه     

  جدول دروس شبکه نرم افزار و رایانه

  جداول استاندارد ارزشیابی رشته شبکه و نرم افزار

 عناوین پودمان های پایه 10

 عناوین پودمان های پایه 11

 عناوین پودمان های پایه 12

 

 استاندارد شایستگی حرفه رشته شبکه ونرم افزار

 استاندارد ارزشیابی حرفه رشته شبکه ونرم افزار

استاندارد آموزش درس تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی

استاندارد آموزش درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

استاندارد آموزش درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده ها

استاندارد آموزش درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

استاندارد آموزش درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

استاندارد آموزش درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

  دانلود فیلم های کتاب پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب پایه  یازدهم

  دانلود فیلم های کتاب دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار رایانه

 گزارش تغییرات ایجاد شده در کتاب دانش فنی پایه 10 رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه در سال تحصیلی 97-98   نسبت به تألیف سال 96-94

دهم

کتاب همراه هنرجو شبکه ونرم افزار رایانه
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه
راهنمای هنرآموز
دهم
دانش فنی پایه شبکه ونرم افزار رایانه
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز- نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
راهنمای هنرآموز
دهم
راهنمای هنرآموز- تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
راهنمای هنرآموز
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای
درس مشترک گروه
دهم

یازدهم

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
کتاب درسی
یازدهم
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو- شبکه و نرم افزار رایانه
همراه هنرجو
یازدهم
راهنمای هنرآموز-پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
راهنمای هنرآموز
یازدهم
راهنمای هنرآموز- توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
راهنمای هنرآموز
یازدهم

دوازدهم

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
کتاب درسی
دوازدهم
همراه هنرجو -شبکه ونرم افزار رایانه
همراه هنرجو
دوازدهم
Subscribe to RSS - شبکه و نرم افزار رایانه