تازه ترين ارسالها

فیلم های آموزشی، راهنمای معلم و نرم افزارهای همراه کتاب درسی را در شبکه آموزشی رشد دنبال کنید. 1398/02/25 - 12:50 خبر و اطلاعیه
فیلمهای آموزشی شبکه رشد 1398/02/25 - 10:16 صفحه عمومی
برگزاری جلسه شورای عمومی دفتربا حضور آقای محمدی معاون تألیف، تولید مواد و رسانه های آموزشی- اردیبهشت98 1398/02/24 - 11:37 گالری
برگزاری جلسه شورای عمومی دفتر با حضور آقای محمدی معاون تألیف، تولید مواد و رسانه های آموزشی 1398/02/23 - 16:29 خبر و اطلاعیه
ماه مبارک رمضان ماه بندگی و عبادت و ماه بهار قرآن است. 1398/02/18 - 11:34 خبر و اطلاعیه
نشست دفتر فنی و حرفه‌ای و کار دانش با رئیس سازمان - اسفند97 1398/02/14 - 14:44 گالری
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ پویانمایی- مریم یگانه 1398/02/14 - 11:38 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ مکاترونیک - حمید یزدانی 1398/02/14 - 11:36 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ امور باغی- جلیل تاجیک 1398/02/14 - 11:33 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ صنایع فلزی- حمید تقی پور ارمکی 1398/02/14 - 11:31 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ الکترونیک - سید محمود صموتی- احمدرضا دوراندیش 1398/02/14 - 11:29 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ تربیت کودک - معصومه صادق 1398/02/14 - 11:26 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و استلزامات آن برای برنامه های درسی فنی وحرفه ای-جمیله سادات حسینی روح الامینی 1398/02/14 - 11:11 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ تربیت بدنی- معصومه سلطان رضوانفر 1398/02/14 - 11:04 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ حمل ونقل - رقیه متحیر پسند 1398/02/14 - 10:57 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ الکترونیک و مخابرات دریایی - مصطفی ربیعی 1398/02/14 - 10:52 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ حسابداری - کبری نورشاهی 1398/02/14 - 10:19 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ صنایع نساجی - محمد جواد نعمتی شمس آباد 1398/02/14 - 10:17 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ مکانیک موتورهای دریایی - محمد رضا نخعی 1398/02/14 - 10:15 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ معدن - حسن مخلصیان 1398/02/14 - 10:12 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ ساختمان - امیرحسین متینی 1398/02/14 - 09:56 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ صنایع چوب و مبلمان-محمد لطفی نیا 1398/02/14 - 09:53 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ مکانیک خودرو- بهروز خطیبی 1398/02/14 - 09:47 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ امور دامی - سید ناصر خالقی میران 1398/02/14 - 09:45 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
سیاست های آموزش و تربیت هنرآموزان و مربیان فنی وحرفه ای در کشورهای منتخب جهان- عبدالمجید خاکی صدیق 1398/02/14 - 09:38 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشتۀ صنایع شیمیایی- طیبه کنشلو 1398/02/14 - 09:34 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
هفته بزرگداشت مقام معلم و روز جهانی کارگر گرامی باد 1398/02/07 - 08:35 خبر و اطلاعیه
چالش‌ های فرهنگی و اقتصادی در هنرستان ‌های فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش 1398/02/07 - 08:17 مقاله و پژوهش - بازدید و گفتگو و دوره و معرفي رشته
کار و کارگر از دیدگاه مقام معظم رهبری 1398/02/07 - 08:11 خبر و اطلاعیه
برگزاری جلسه شورای عمومی دفتر با حضور آقای صدوقی مدیر کل دوره های تحصیلی 1398/02/03 - 08:01 خبر و اطلاعیه