انتشار پنج عنوان کتاب نونگاشت رشته‌های مهارتی کاردانش

پنج عنوان کتاب نونگاشت رشته‌های مهارتی کاردانش  با عناوین کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign، محتواساز آموزش الکترونیکی (جلد اوّل)، محتواساز آموزش الکترونیکی (جلد دوم)،  تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد اول) وتولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد دوم) منتشر شدند.این کتاب‌ها با هدف توجه به تغییرات فناوری در رشته‌های مهارتی و همچنین عدالت آموزشی وتربیتی و توسعه آموزش و فناوری، جبران کمبود منابع آموزشی مناسب وتوجه به استانداردهای مهارتی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست تالیف ونگارش قرار گرفت. در تالیف این منابع آموزشی، ضرورت و اهمیت بروزرسانی استانداردهای مهارتی ازجمله مطالبات هنرآموزان این رشته های مهارتی بوده است.پیش از این 9 عنوان کتاب، تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی جلد اول؛ تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی جلد دوم؛ نرم افزار واژه پرداز ورد (word)؛ اداری تکمیلی؛ اطلاعات و ارتباطات (Access – One note)؛ بسته های نرم افزاری ( Excel –Power point )؛ سیستم های مدیریت محتوا؛ توسعه دهنده صفحات وب با MySQL و PHP؛ کاربرگرافیکی محتوای آموزشی ( Adobe Illustrator – MOHO )در مهر ماه 1401 در پایگاه کتاب های درسی بارگذاری گردیدند.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.