دوره «اشاعه برنامه‌های درسی آموزش ترکیبی» ویژه حوزه فنی‌وحرفه‌ای برگزار شد

دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» با حضور ریاست سازمان، مدیرکل، معاونین و کارشناسان تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، دبیران، اعضای دبیرخانه‌های کشوری،  28 دی ماه در مرکز آموزش پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، برقراری ارتباط مدرسه با این سازمان را بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و بیماری کرونا را یکی از عوامل تاثیر گذار در اشاعه برنامه‌های درسی ترکیبی دانست.

وی با اشاره به اینکه یکی از نیازمندی های آموزش و پرورش اشاعه برنامه درسی ترکیبی است، افزود: برنامه درسی فنی وحرفه‌ای و کاردانش از انسجام و چارچوب مناسب برخوردار است و برگزاری دوره «اشاعه برنامه‌های درسی ترکیبی» نوعی اطلاع رسانی از تدابیر و برنامه‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و کمک گرفتن از شرکت کنندگان در جهت ارتقاء و بهبود برنامه‌ها است، لذا مشارکت شرکت کنندگان این دوره در ارزشیابی، برای بهبود وضعیت موجود، مهم است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از فرهنگ‌های عمومی و غلط در کشور، پایین بودن کیفیت و جایگاه فنی‌وحرفه‌ای است که باید اصلاح گردد و یکی از دلایل این امر، ضعف در ویترین حوزه آموزشهای فنی‌و حرفه‌ای است که باید توسط دفتر تالیف کتابهای درسی فنی وحرفه‌ای و کاردانش تقویت شده و رشته‌های فنی وحرفه‌ای بهتر معرفی شوند تا محصولات در بازار دیده شوند.

حسن آقابابایی مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی فنی وحرفه‌ای و کاردانش ویژگیهای آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارت آموزی(TVET)، خاستگاه آموزش مبتنی بر شایستگی، تعریف مفهوم شایستگی، فرایند برنامه‌ریزی درسی فنی و مهارتی، تحلیل حرف و مشاغل، ساختار توسعه صلاحیت حرفه ای-تولید، ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و انواع روشهای سنجش عملکرد و استلزامات اجرای رویکرد شایستگی در ایران را تشریح و بر مشارکت دبیرخانه‌های راهبری در طراحی برنامه های درسی را تأکید نمود.

وی دبیرخانه‌های راهبری را حلقه‌های واسط بین دفتر فنی‌وحرفه‌ای و سایر هنرآموزان برشمرد و بزرگترین چالش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را هدایت تحصیلی دانست.

مجتبی انصاری پور معاون دفتر در بخش صنعت، در کارگاه ارزشیابی برنامه‌های درسی به تشریح فرایند برنامه‌ریزی درسی در دفتر، فرایند تولید واجرای برنامه‌های درسی و تربیتی، شاخص‌ها و پرسش‌ها جهت تعیین وضعیت و مقایسه نظام سنجش و ارزشیابی، اصول سنجش و ارزشیابی حرفه‌ای، برنامه درسی فنی وحرفه‌ای در حوزه یادگیری کار وفناوری، نقش گروه‌های آموزشی و دبیرخانه‌های راهبری به عنوان ارکان اصلی آموزش و پرورش در اجرای برنامه درسی ملی پرداخت.

معصومه رضوانفر معاون دفتر تالیف در بخش خدمات، کشاورزی و هنر گفت: در دوران آموزشی بیماری کرونا کسب تجارب زیادی اتفاق افتاد و باید فناوری به کلاس و آموزش وارد شود. در حال حاضر آموزش با رویکرد ترکیبی یا برنامه درسی ترکیبی بحث ملی است و ما نمیتوانیم فارغ از آن باشیم.

محسن کیالاشکی رئیس گروه علوم پایه و فناوری دفتر فنی‌وحرفه‌ای وجود راهبرد برای محقق ساختن برنامه درسی فعلی، زنده بودن برنامه درسی، وجود محرک هایی چون تغییرات فناوری، کرونا و نوسانات اقتصادی، تاب آوری، کوچ ازحاکمیت به حکمرانی در نظام آموزشی، آسیب پذیری آموزش های فنی وحرفه‌ای و وجود نگاه کل نگر در تهیه برنامه های درسی را تشریح نمود.

در این دوره مدعوین نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون مباحث کمبود تجهیزات مرتبط با کتابهای تالیف شده در هنرستانها، بروزرسانی استانداردها، بازنگری در محتوای کتابها با توجه به نوآوری، افزایش تعامل بین رشته‌ای با دانشگاهها، ضعف در معرفی و تبلیغ رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای به ارگانها، سازمانها و بازارکار، تشکیل کارگروه بین دفتر تالیف و صدا و سیما جهت برنامه سازی و اشاعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای، مشارکت اصناف در آموزش، عدم ضمانت نامه های اجرایی در بحث تفاهم نامه‌ها، تاسیس و تجهیز هنرستان های همجوار، ایجاد تعامل دوجانبه دفتر تالیف فنی و حرفه‌ای با دبیرخانه های راهبری، بومی سازی رشته ها، عدم تامین نیاز نیروی انسانی لازم  در بازار کار، عدم جانمایی صحیح دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی، عدم امکان آموزشهای مهارتی به صورت برخط و نیاز شدید به بکارگیری از شبیه سازها بیان کردند.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.