برگزاری کارگاه ارزشیابی از برنامه های درسی آموزش های فنی و حرفه ای

کارگاه ارزشیابی از برنامه های درسی آموزش های فنی و حرفه ای روز سه شنبه مورخ1401/10/13 با حضور کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  در مدرسه دارالفنون برگزار شد. در این جلسه چارچوب عملیاتی ارزشیابی برنامه های درسی رشته ھای تحصیلی شغلی – حرفه ای شاخه فنی وحرفه ای توسط آقای مهندس آزاد ارائه گردید. در پایان این جلسه ازتلاش های ارزشمند کارشناس رشته صنایع چوب و مبلمان جناب آقای لطفی نیا، توسط مدیر کل دفتر تقدیر و تشکر به عمل آمد.

نظرات

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.