امور زراعی

معرفی رشته و مشاغل زمینه تحصیلی حرفه ای کشاورزی به مناسبت هفته مشاغل

در گروه کشاورزی و غذا پنج رشته امور زراعی، امور باغی، امور دامی، ماشین های کشاورزی و صنایع غذایی وجود دارد. با توجه به شرایط اقلیمی و بازار مصرف، ممکن است در مناطق مختلف کشور گروهی از مشاغل این رشته ها کاربرد داشته باشد، به این معنی که ممکن است در منطقه ای امکان تولید یکی از محصولات زراعی،  باغی و دامی وجود نداشته باشد، همچنین ممکن است مشاغل زیر مجموعه هر رشته در مناطق مختلف متفاوت باشدآقای مهندس آریانپور و آقای دکترخالقی کارشناسان زمینه تحصیلی حرفه ای کشاورزی دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش در هفته مشاغل به معرفی رشته ها و مشاغل این زمینه تحصیلی می پردازند.

دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم رشته امور زراعی

دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم رشته امور زراعی با عنوان " پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی " و"پرورش و تولید گیاهان علوفه ای"  از تاریخ 97/6/20 الی 97/6/25  با حضور 27 نفر از هنرآموزان این رشته در دانشگاه شهید رجایی  در حال برگزاری می باشد.

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته "امور زراعی"

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته " امور زراعی   " با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «کاشت گیاهان زراعی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "و" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید و اماده ساری گیاهان دارویی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "  با حضور 32 نفر از هنر آموزان از استان های مختلف کشور از تاریخ 96/5/22الی 96/5/25 در شهر سنندج  برگزارشد.

دوره توجیهی-آموزشی کتاب جدید التالیف "عملیات خاک ورزی"

دوره ضمن خدمت متمرکز کشوری عملیات خاک ورزی ،گروه کشاورزی وغذا  رشته امور زراعی در تاریخ21 -24دیماه   1395در استان خوزستان شهرستان رامهرمز  با حضور24نفر از هنرآموزان برگزار گردید.

Subscribe to RSS - امور زراعی