امور زراعی

دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم رشته امور زراعی

دوره توجیهی آموزشی دروس کارگاهی پایه دوازدهم رشته امور زراعی با عنوان " پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی " و"پرورش و تولید گیاهان علوفه ای"  از تاریخ 97/6/20 الی 97/6/25  با حضور 27 نفر از هنرآموزان این رشته در دانشگاه شهید رجایی  در حال برگزاری می باشد.

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته "امور زراعی"

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته " امور زراعی   " با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «کاشت گیاهان زراعی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "و" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید و اماده ساری گیاهان دارویی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "  با حضور 32 نفر از هنر آموزان از استان های مختلف کشور از تاریخ 96/5/22الی 96/5/25 در شهر سنندج  برگزارشد.

دوره توجیهی-آموزشی کتاب جدید التالیف "عملیات خاک ورزی"

دوره ضمن خدمت متمرکز کشوری عملیات خاک ورزی ،گروه کشاورزی وغذا  رشته امور زراعی در تاریخ21 -24دیماه   1395در استان خوزستان شهرستان رامهرمز  با حضور24نفر از هنرآموزان برگزار گردید.

Subscribe to RSS - امور زراعی