دوره دی ماه 95

گزارش دوره الیاف نساجی وریسندگی

دوره ضمن خدمت درس الیاف نساجی و درس ریسندگی طبق برنامه اعلام شده و در تاریخ های 23 و 24 و 25 و 26  دی ماه سال 1395 در دانشگاه شریعتی بر گزار شد.

دوره توجیهی آموزشی کتاب جدید التالیف تعمیرات مکانیکی موتور

دوره تامین مدرس کشوری کتاب جدید التالیف تعمیرات مکانیکی موتور رشته مکانیک خودرو در تاریخ27 الی 30 دی ماه 1395درمحل دانشگاه شریعتی تهران وهنرستان علاقه مندان ( شهر تهران ) با حضور39 نفر از هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

دوره محتوای الکترونیک وبرنامه سازی رشته شبکه ونرم افزار رایانه

درس کارگاه2 رشته شبکه و نرم افزار رایانه به صورت متمرکز کشوری(الکترونیکی) برنامه ریزی شده و با ثبت نام  6650 هنرآموز از 10 بهمن اجرای آن آغاز شده است و تا نیمه اسفند ادامه دارد.

دوره توجیهی-آموزشی کتاب جدید التالیف "تولید فراورده های لبنی رشته صنایع غذایی"

به منظور بررسی، تحلیل و روش تدریس درس تولید فراورده‌های لبنی دوره توجیهی ـ آموزشی تأمین مدرس به روش متمرکز از روز دوشنبه  20 دی ماه  لغایت روز پنجشنبه 23 دی ماه در مرکز ضمن خدمت شهید کامیاب در شهر مقدس مشهد با حضور49نفر از فراگیران برگزار شد.

دوره توجیهی-آموزشی کتاب جدید التالیف "ساخت مصنوعات فلزی سنگین"

دوره توجیهی – آموزشی ساخت مصنوعات فلزی سنگین در تاریخ 27/10/1395 لغایت 30/10/1395 با حضور 52 نفر از هنرآموزان رشته صنایع فلزی در دانشکده شریعتی تهران   برگزار شد.

دوره آموزشی توجیهی تولید وپرورش دامهای کوچک رشته اموردامی

دوره تامین مدرس کتاب جدید التالیف تولید وپرورش دامهای کوچک رشته امور دامی  در شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان با حضور 20نفر از هنرآموزان این رشته  برگزار گردید.

دوره توجیهی-آموزشی "کنترل بهداشت وایمنی محیط مراکز پیش از دبستان رشته تربیت کودک"

دوره تامین مدرس کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان رشته تربیت کودک در تاریخ 23/ 10/ 95 لغایت26/10/95  در محل دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران با حضور 31 هنرآموز خبره نماینده 31 استان برگزار شد.

تولید محصول چاپی به روش توری وبالشتکی

دوره توجیهی آموزشی کتاب جدیدالتالیف تولید محصول چاپی به روش توری وبالشتکی از تاریخ 23/10/95لغایت 26/10/95در محل دانشکده شریعتی تهران وهنرستان امام صادق تهران با حضور 13نفر از هنرآموزان این رشته( از استانهای قزوین،خراسان رضوی،البرز،آذربایجان شرقی، اصفهان وشهر تهران ) برگزار گردید.

دوره توجیهی-آموزشی کتاب جدید التالیف "عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی"

دوره تأمین مدرس رشته صنایع شیمیایی از تاریخ 23 لغایت 26دی ماه 1395 در محل دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران با حضور 24 نفر ازهنرآموزان رشته صنایع شیمیایی استان های سراسر کشور برگزار شد.

دوره تامین مدرس رشته طراحی ودوخت

این دوره از  تاریخ 23/10/ 95لغایت 26/10/95در دانشکده فنی دختران شریعتی در تهران و با شرکت 31 هنر آموز رشته طراحی ودوخت از31 استان کشور برگزار گردید.

Pages

Subscribe to RSS - دوره دی ماه 95