اخبار

برگزاری وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته مکانیک خودرو

وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته مکانیک خودرو روز دوشنبه 4 بهمن‌ماه 1400 از ساعت 14 الی 40 :16 با  حضور معاون صنعت، رئیس گروه مکانیک و کارشناس رشته مکانیک‌ خودرو دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، کارشناس مسئول رشته مکانیک خودرو دفتر آموزش متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، اعضای دبیرخانه راهبری کشوری رشته مکانیک خودرو و سرگروه های آموزشی استانی و منطقه‌ای رشته مکانیک خودرو برگزار شد.

برگزاری وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع فلزی

وبینار اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع فلزی روز دوشنبه یازدهم  بهمن‌ماه 1400 از ساعت15:30 الی 18  با همکاری دبیرخانه راهبری رشته صنایع فلزی، مستقر در استان قزوین، کارشناس برنامه ریزی رشته صنایع فلزی در وزارتخانه آموزش و پرورش، کارشناس رشته صنایع فلزی دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و با حضور حدود 50 نفر از هنرآموزان رشته ی صنایع فلزی برگزار گردید.

دوره مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع دستی – فرش

دوره مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع دستی – فرش روز دو شنبه 1400/11/4  با حضور معاون هنر، خدمات و کشاورزی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، رئیس گروه هنر این دفتر، اعضای دبیرخانه کشوری صنایع دستی، سرگروه ها و 37 نفر از هنرآموزان از 11 استان کشور ( اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و یزد) برگزار شد.

برگزاری دوره آموزش تخصصی برنامه درسی رشته طراحی و دوخت

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، با همکاری دفتر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش، دبیرخانه کشوری طراحی و دوخت روز دوشنبه  مورخه 1400/10/27 از ساعت 13 الی 17/30 دوره آموزش  تخصصی برنامه درسی 1401-1400  برنامه درسی رشته طراحی و دوخت ( شاخه فنی و حرفه ای) را بصورت مجازی بر گزار کردند.

برگزاری جلسه مجازی اشاعه برنامه درسی رشته صنایع نساجی

جلسه مجازی اشاعه برنامه درسی رشته صنایع نساجی در تاریخ 1400/11/3 از ساعت:20 10 تا 13:20 با حضور سرگروه های آموزشی و هنرآموزان رشته صنایع نساجی برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزش مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی خوشه شایستگی های غیرفنی

دوره آموزش مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی خوشه شایستگی های غیرفنی روز سه شنبه 1400/11/5 با تلاش دفتر تالیف کتاب های درسی فنی حرفه ای و کاردانش و همکاری دفتر آموزش متوسطه و دبیرخانه راهبری کشوری کارآفرینی با حضور سرگروه های آموزشی و هنرآموزان برگزار گردید.

برگزاری وبینار مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته الکترونیک

وبینار مجازی اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته الکترونیک روز سه شنبه 1400/10/28 از ساعت 10 الی 20 :12 با  حضورمعاون صنعت دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، رئیس گروه برق-رایانه دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، اعضای دبیرخانه کشوری رایانه، سرگروه های کشوری رشته، اعضای گروه های آموزشی رشته الکترونیک شهر تهران و جمعی از هنرآموزان رشته  برگزارگردید .

برگزاری وبینار رشته صنایع چوب ومبلمان

وبینار رشته صنایع چوب ومبلمان  روز یک شنبه 1400/11/03 از ساعت 15تا 18/30با همکاری دبیرخانه کشوری و با حضور 65 نفر ازسرگرو ه ها و نماینده گان استانها و هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزش تخصصی اشاعه و تبیین برنامه درسی ترکیبی رشته حسابداری

دوره آموزش تخصصی اشاعه و تبیین برنامه درسی ترکیبی  رشته حسابداری زیر گروه خدمات و بازرگانی، روز سه شنبه 1400/11/05 از ساعت 9.30 الی 30 :12 با حضور 60 نفر از اعضای دبیرخانه کشوری، سرگروه های استانی و هنرآموزان رشته حسابداری بصورت مجازی برگزار گردید.

برگزاری جلسه وبیناری اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته انیمیشن

جلسه وبیناری "اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته انیمیشن" روز سه‌شنبه 28 دی ماه 1400 از ساعت 15 تا  18 با حضورجمعی از هنرآموزان کشور، سرگروه‌های استان‌ها (تهران، زنجان، اصفهان، سمنان، جهارمحال و بختیاری، قم، همدان، هرمزگان، قزوین، ...) و کارشناس دفتر آموزش‌های فنی و حرفه ای و دبیرخانه کشوری هنرهای نمایشی  برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزش تخصصی اشاعه و تبیین برنامه درسی رشته امور دامی

دوره آموزش تخصصی اشاعه و تبیین برنامه درسی  رشته امور دامی در زمینه کشاورزی و غذا، روز دو شنبه 1400/11/04 از ساعت 13 الی 30 :16 با حضور نماینده معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، اعضای دبیرخانه کشوری رشته امور دامی، سرگروه های استانی و هنرآموزان این رشته بصورت مجازی برگزار گردید.

برگزاری وبینار اشاعه و تبیین برنامه درسی رشته ماشین های کشاورزی

وبینار اشاعه و تبیین برنامه درسی رشته ماشین های کشاورزی- زمینه کشاورزی و غذا  روز یکشنبه 1400/11/03 از ساعت 13 الی 45 :17 با حضور اعضای دبیرخانه کشوری مستقر در استان خوزستان، سرگروه های استانی و هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

برگزاری جلسه بررسی برنامه درسی رشته سرامیک با رویکرد یادگیری ترکیبی

دوره آموزش تخصصی رشته سرامیک با عنوان بررسی برنامه درسی رشته سرامیک با رویکرد یادگیری ترکیبی در سال تحصیلی 1401-1400 با تلاش دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش و همکاری دبیرخانه راهبری کشوری رشته سرامیک با حضور سرگروه‌های استانی و هنرآموزان  روز‌شنبه 2 بهمن‌ماه برگزار گردید.

برگزاری جلسه وبیناری اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته فتو-گرافیک

جلسه وبیناری "اشاعه برنامه درسی ترکیبی رشته فتو-گرافیک" روز دوشنبه 27 دیماه 1400 از ساعت 15 تا 16:45با حضورجمعی از هنرآموزان کشور، سرگروه های استان‌ها، کارشناس دفتر آموزش‌های فنی و حرفه ای و دبیرخانه کشوری هنرهای تجسمی برگزار شد. در این جلسه که دو تن از اعضا کمیسیون تخصصی رشته و مولفان نیز حضور داشتند، خانم گلبخش رئیس گروه زمینة هنر در دفتر تالیف کتابهای درسی فی و حرفه ای و کاردانش ضمن خوش آمدگویی به حاضرین جلسه، هدف وبینار را تشریح کرده و به اهمیت آموزش های ترکیبی در دوران کرونا و دوران پسا کرونا اشاره نمودند.

برگزاری جلسه مجازی اشاعه برنامه درسی رشته معدن

جلسه مجازی اشاعه برنامه درسی رشته معدن در تاریخ 28/10/1400 از ساعت 10 تا 13 با همکاری دبیرخانه کشوری( استان کرمان) و حضور سرگروه های آموزشی رشته معدن برگزار گردید .

برگزاری وبینار برنامه درسی ترکیبی رشته های مکانیک موتورهای دریایی و ناوبری

وبینار برنامه درسی ترکیبی  رشته های مکانیک موتورهای دریایی و ناوبری روز سه ‌شنبه 28 /1400/10از ساعت 10صبح الی 13 با حضور  هنرآموزان  رشته های دریایی سراسر کشور، کاپیتان رجبی  مدیر استاندارهای دریایی شرکت تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش -زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ناخدایکم جواد داداش زاده مشاور فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وعضو کمسیون تخصصی رشته های دریایی، دبیرخانه کشوری دریایی و دونفر از مولفین برگزار گردید.

وبینار اشاعه و تبیین برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع غذایی

وبینار اشاعه و تبیین برنامه درسی ترکیبی رشته صنایع غذایی در زمینه کشاورزی و غذا،  روز چهارشنبه 1400/10/29  از ساعت 13 تا 20 : 16 با حضور اعضای دبیرخانه راهبری کشوری، سرگروه‌های استانی و هنرآموزان این رشته، خانم معصومه حقیقت پژوه کارشناس رشته صنایع غذایی، آقای عابدین آریان‌پور رییس گروه کشاورزی، خانم‌ میرخاور و خانم شهبازی از اعضای شورای تخصصی رشته صنایع غذایی برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی برنامه درسی رشته متالورژی با رویکرد یادگیری ترکیبی

دوره آموزش تخصصی رشته متالورژی با عنوان بررسی برنامه درسی رشته متالورژی با رویکرد یادگیری ترکیبی در سال تحصیلی 1401-1400 با تلاش دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، همکاری دبیرخانه راهبری کشوری رشته متالورژی و دفتر آموزش  متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش با حضور سرگروه‌های استانی روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه برگزار گردید.

برگزاری وبینار آموزش تخصصی برنامه درسی رشته معماری داخلی

جلسه مجازی با عنوان آموزش تخصصی برنامه درسی سال تحصیلی 1401-1400 رشته معماری داخلی در تاریخ دوشنبه 27 دیماه  از ساعت 14 تا 17 با هماهنگی دبیرخانه کشوری رشته معماری داخلی و دفتر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش وبا حضور سرگروه های آموزشی رشته معماری داخلی استانها برگزار شد.

برگزاری وبینار اشاعه و تبیین برنامه درسی رشته امور زراعی

وبینار اشاعه و تبیین برنامه درسی  رشته امور زراعی در زمینه کشاورزی و غذا،  روز سه شنبه 1400/10/28  از ساعت 9 الی 20 :12 با حضور اعضای دبیرخانه کشوری وسرگروه های استانی و هنرآموزان این رشته تشکیل شد.

Pages