جداول استاندارد ارزشیابی پایه10-11-12 سال تحصیلی98-97

 جداول استاندارد ارزشیابی پایه دهم، یازدهم ، دوازدهم 

سال تحصیلی 98 -97

گروه بازرگانی و امور اداری
حسابداری
گروه برق و رایانه
الکترونیک
الکتروتکنیک
الکترونیک و مخابرات دریایی
شبکه ونرم افزار رایانه
گروه بهداشت و سلامت
تربیت بدنی
تربیت کودک
گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات
مکانیک موتورهای دریایی
گروه خدمات
ناوبری
حمل ونقل
گروه کشاورزی وغذا
امور زراعی
امور باغی
امور دامی
صنایع غذایی
ماشین های کشاورزی
گروه معماری و ساختمان
ساختمان
گروه مکانیک
تاسیسات مکانیکی
چاپ
صنایع چوب ومبلمان
صنایع فلزی
ماشین ابزار
مکاترونیک
مکانیک خودرو
گروه مواد و فرآوری
صنایع نساجی
سرامیک
صنایع شیمیایی
معدن
متالورژی
گروه هنر
پویانمایی
تولید برنامه های تلویزیونی
فتوگرافیک
صنایع دستی
طراحی ودوخت
معماری داخلی