تربیت بدنی

تدوین برنامه درسی رشته دستیاری طراح تمرین فوتبال

 در راستای متناسب سازی آموزش ها با نیاز دنیای کار حال حاضر و آینده و همچنین آموزش نیروی کار ماهر در سطوح مهارتی ، برنامه ریزی رشته دستیاری طراح تمرین فوتبال در شاخه کاردانش با همکاری وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه فوتبال در دست برنامه ریزی است.

چاپ سپاری جلد دوم درس توسعه مهارت های رزمی، هدفی

   با کوشش گروه برنامه ریزی رشته تربیت بدنی دفتر ، پودمان های پینت بال و تکواندو از مجموعه درس های پایه یازدهم با عنوان "توسعه مهارت های رزمی،هدفی" آماده چاپ سپاری شد که از نیم سال دوم 97-96 در برنامه آموزش هنرستان های تربیت بدنی قرار خواهد گرفت.

برگزاری دوره تأمین مدرس کتاب تازه تألیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"با عنوان توسعه مهارت های رزمی- هدفی

دوره تأمین مدرس کتاب تازه تألیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"با عنوان توسعه مهارت های رزمی- هدفی در استان های آذربایجان غربی(ارومیه) و آذربایجان شرقی (تبریز)وخراسان رضوی (مشهد) با حضور هنرآموزان این رشته در دوکلاس خانم ها وآقایان برگزار شد . پودمان های تیراندازی ، تکواندو و تیر و کمان و پینت بال از جمله آموزش های این دوره بودند.

برگزاری دوره تامین مدرس کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"

برگزاری دوره تامین مدرس کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"با عنوان توسعه مهارتهای رزمی- هدفی

برگزاری دوره تربیت بدنی مدرسین هنرستانهای تربیت بدنی کشور جهت آموزش پودمان مهارتی کاراته

اولین دوره تربیت بدنی مدرسین هنرستانهای تربیت بدنی کشور به منظور آماده سازی آنان جهت آموزش پودمان مهارتی کاراته از مجموعه درسی مهارتهای هدفی- رزمی در دانشگاه شریعتی با حضور ٧٠دبیر تربیت بدنی  در تاریخ ٨-١٢ شهریور ماه به همت دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی برگزار گردید.

توسعه مهارت های چابکی - ذهنی رشته تربیت بدنی

دوره تأمین مدرس رشته تربیت بدنی از روز چهارشنبه تاریخ 15 لغایت شنبه 18 دی ماه 1395 در محل دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران برگزار شد.

Subscribe to RSS - تربیت بدنی