اخلاق حرفه ای

برگزاری جلسه بررسی دروس شایستگی های غیر فنی با تاکید بر مسائل و مشکلات درس اخلاق حرفه ای

جلسه بررسی دروس شایستگی های غیر فنی با تاکید بر مسائل و مشکلات درس اخلاق حرفه ای در محل دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار گردید.

برگزاری نشست تخصصی نقد و بررسی محتوای کتاب درسی اخلاق حرفه ای

با هدف کیفیت بخشی به محتوای درس اخلاق حرفه ای در ساختار جدید نظام آموزش متوسطه، نشست تخصصی نقد و بررسی محتوای کتاب درسی اخلاق حرفه ای از کتابهای شایستگی های غیر فنی، شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در روز دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه 1398، با حضور بیش از 40 نفر از هنرآموزان مدرس کتاب اخلاق حرفه ای در هنرستانهای سراسر استان تهران و با حضور آقای مهندس صالحی پور کارشناس دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای وکاردانش، آقای مهندس کاظمی معاون دفتر آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و آقای مهندس پرنو رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.

برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

کارگاه اخلاق حرفه ای روز یکشنبه 97/11/14  از ساعت 8/30  الی 11/30  در سالن اجتماعات طبقه دوم دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای  با حضور مدرسین و کارشناسان دفتر برگزار گردید.

تولید محتوای ضمن خدمت الکترونیکی اخلاق حرفه ای در هنرستانهای مشهد

با توجه به اهمیت مباحث شایستگی های غیرفنی و به خصوص درس اخلاق حرفه ای،  تیمی از اعضای کمیسیون برنامه ریزی آن درس، به منظور تولید محتوای آموزشی دوره مذکور به استان خراسان رضوی اعزام شدند.

برگزاری جلسه سرگروه های درس کار آفرینی در استان گلستان

امروز سه شنبه 97/8/22 جلسه سرگروه های درس کار آفرینی توسط دبیرخانه مربوط با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش ، معاون دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش جناب آقای بهمنی وسرگروه های استان های مختلف کشور در شهر علی آباد استان گلستان در حال برگزاری می باشد.

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی اخلاق حرفه ای در مدرسه دارالفنون

کارگاه آموزش تخصصی اخلاق حرفه ای با حضور کارشناسان برنامه ریزی و تالیف دفتر روز یکشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ در مدرسه دارالفنون برگزار شد. در این کارگاه برنامه درسی اخلاق حرفه ای و فعالیت های یاددهی یادگیری پودمان اول (امانت داری) تبیین و ارائه شد.

انتشار کتاب اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم - شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

کتاب اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش منتشر شد.

برنامه درسی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم - کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

این برنامه درسی شامل بخشهای ضرورت و اهمیت، چهارچوب مفهومی درس ، شایستگی ها و اهداف ، سازماندهی محتوا، زمان آموزش ، اهداف توانمندساز، موقعیت های یادگیری پیشنهادی ،استانداردهای ارزشیابی، صلاحیت حرفه ای هنرآموزان ، فضا و تجهیزات و محیط یادگیری می باشد. این برنامه درسی مبنای فرآیند یاددهی و یادگیری در درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم خواهد بود.

کارگاه های آموزشی تخصصی دروس خوشه شایستگی های غیرفنی در استان کرمان

کارگاه های آموزشی تخصصی دروس خوشه شایستگی های غیرفنی با حضور مولفین این دروس ( کارگاه کارآفرینی و تولید رشته های نظری آقای محمدتقی طغرایی، کارگاه نوآوری و کارآفرینی خانم فائزه السادات براهیمی، کاربردفناوری های نوین  آقای محمدرضا نخعی، مدیریت تولید و اخلاق حرفه ای  آقای افشار بهمنی) در مرکز آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان روزهای سه شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ خرداد برگزار گردید.

Pages

Subscribe to RSS - اخلاق حرفه ای