اخلاق حرفه ای

برنامه درسی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم - کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

این برنامه درسی شامل بخشهای ضرورت و اهمیت، چهارچوب مفهومی درس ، شایستگی ها و اهداف ، سازماندهی محتوا، زمان آموزش ، اهداف توانمندساز، موقعیت های یادگیری پیشنهادی ،استانداردهای ارزشیابی، صلاحیت حرفه ای هنرآموزان ، فضا و تجهیزات و محیط یادگیری می باشد. این برنامه درسی مبنای فرآیند یاددهی و یادگیری در درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم خواهد بود.

کارگاه های آموزشی تخصصی دروس خوشه شایستگی های غیرفنی در استان کرمان

کارگاه های آموزشی تخصصی دروس خوشه شایستگی های غیرفنی با حضور مولفین این دروس ( کارگاه کارآفرینی و تولید رشته های نظری آقای محمدتقی طغرایی، کارگاه نوآوری و کارآفرینی خانم فائزه السادات براهیمی، کاربردفناوری های نوین  آقای محمدرضا نخعی، مدیریت تولید و اخلاق حرفه ای  آقای افشار بهمنی) در مرکز آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان روزهای سه شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ خرداد برگزار گردید.

نشست تخصصی اخلاق حرفه ای با حضور کارشناسان ،هنر آموزان وصاحب نظران حوزه صنعت و بازار کار

روز یکشنبه مورخ 27/4/ 95نشست تخصصی اخلاق حرفه ای با هدف هم اندیشی پیرامون تالیف کتاب اخلاق حرفه ای برگزار گردید.

Subscribe to RSS - اخلاق حرفه ای