برگزاری کارگاه آموزش تخصصی اخلاق حرفه ای در مدرسه دارالفنون

کارگاه آموزش تخصصی اخلاق حرفه ای با حضور کارشناسان برنامه ریزی و تالیف دفتر روز یکشنبه از ساعت  ۸ الی ۱۴ در مدرسه دارالفنون برگزار شد. در این کارگاه برنامه درسی اخلاق حرفه ای و فعالیت های یاددهی یادگیری پودمان اول ( امانت داری ) تبیین و ارائه شد.

 

 

کلیدواژه: 
گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.