برگزاری جلسه سرگروه های درس کار آفرینی در استان گلستان

امروز سه شنبه 97/8/22 جلسه سرگروه های درس کار آفرینی توسط دبیرخانه مربوط با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش ، معاون دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش جناب آقای بهمنی وسرگروه های استان های مختلف کشور در شهر علی آباد استان گلستان در حال برگزاری می باشد.در این جلسه آقای مهندس بهمنی در خصوص  مفهوم تغییر برنامه های درسی که اصول آن شامل ۱. مراحل دغدغه مندی ۲. سطوح کاربست تغییر ۳. پیکره بندی و صورت بندی نوآوری را شامل شده و وجه مشترک آن در برنامه درسی نوآوری و کارآفرینی تغییر نگرش هاست را تبیین نمودند. همچنین ایشان در این جلسه سیاست ها ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی شامل ماندگاری، پایداری، انطباق ، چندتالیفی، مرزگستری  را تاکید کردند.در این جلسه آقای مهندس آذرکیش و دکتر حسینی مقدم در خصوص اهمیت پرورش چند بعدی، مهارت ورزی و بهر وری تاکید داشتند.در ادامه  کارگاه اخلاق حرفه ای نیز جهت تبادل نظر با همکاران و هنر آموزان و سرگروه ها توسط آقای مهندس صالحی پور برگزار خواهد شد.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.