تولید محتوای ضمن خدمت الکترونیکی اخلاق حرفه ای در هنرستانهای مشهد

با توجه به اهمیت مباحث شایستگی های غیرفنی و به خصوص درس اخلاق حرفه ای،  تیمی از اعضای کمیسیون برنامه ریزی آن درس، به منظور تولید محتوای آموزشی دوره مذکور به استان خراسان رضوی اعزام شدند. ایشان در هنرستان شبانه روزی دخترانه صنعت آب و برق ، هنرستان قرآن و عترت، هنرستان یوسفی و هنرستان شهیدان بانپور مشهد به ضبط برنامه های مرتبط با راهنمای تدریس اخلاق حرفه ای در حال انجام فعالیت می باشند.

 

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.