دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع شیمیایی"

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع شیمیایی" با عنوان " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «سرویس و نگهداری تجهیزات در صنایع شیمیایی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "  از تاریخ 96/6/5  لغایت 96/6/8 در دانشگاه شریعتی تهران با حضور هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.