دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع دستی فرش"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع دستی فرش " با عنوان "  بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «پرداخت و سرویس کاری فرش» پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " از تاریخ96/6/4 الی96/6/7در  دانشگاه شریعتی تهران با حضور هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

 

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.