اشاعه برنامه درسی

برگزاری دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» برای مدیران هنرستان ها

دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» با حضور مدیرکل، معاونین و کارشناسان تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش  و مدیران هنرستان ها،   4 و6 بهمن ماه در مرکز آموزش پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

دوره «اشاعه برنامه‌های درسی آموزش ترکیبی» ویژه حوزه فنی‌وحرفه‌ای برگزار شد

دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» با حضور ریاست سازمان، مدیرکل، معاونین و کارشناسان تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، دبیران، اعضای دبیرخانه‌های کشوری،  28 دی ماه در مرکز آموزش پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

برگزاری نشست (مجازی) اشاعه برنامه درسی رشته حسابداری در استان کردستان

گروه حسابداری شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش استان کردستان روز پنج شنبه  25/1/1401 جلسه مجازی "اشاعه برنامه درسی رشته حسابداری" را برگزار نمود.

Subscribe to RSS - اشاعه برنامه درسی