ایمنی و بهداشت

حضور آقای مهندس دوراندیش در اولین همایش کشوری چالش های مدیریت ومهندسی HSE

 نخستین همایش کشوری چالش های مدیریت و مهندسی HSE با حضور اساتید به نام این رشته از دانشگاه های مختلف کشور و حضور مدیران صنایع و مسئولین اجرایی در دانشگاه کار واحد قزوین برگزارشد .

هم اندیشی آموزش و پرورش با ناشران آموزشی در تبیین رویکرد جدید برنامه‌های درسی شاخه‌های فنی و حرفه ای

هم اندیشی آموزش و پرورش با ناشران آموزشی در تبیین رویکرد جدید برنامه‌های درسی شاخه‌های فنی نشست آموزشی ـ تبیینی رویکرد جدید برنامه درسی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با ناشران آموزشی به همت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی معاونت، ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی در محل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.

Subscribe to RSS - ایمنی و بهداشت