حضور آقای مهندس دوراندیش در اولین همایش کشوری چالش های مدیریت ومهندسی HSE

 نخستین همایش کشوری چالش های مدیریت و مهندسی HSE با حضور اساتید به نام این رشته از دانشگاه های مختلف کشور و حضور مدیران صنایع و مسئولین اجرایی در دانشگاه کار واحد قزوین برگزارشد و جناب آقای مهندس احمد رضا دور اندیش مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش و سرکار خانم مهندس دیده ور کارشناس رشته سرامیک و آقای محمد حسن نجاری عضو تیم تالیف این رشته به دعوت مدیریت دانشگاه مذکور در همایش حاضر و بعد از خیر مقدم گویی معاونت امور دانشجویی دانشگاه دکتر عباسی نیکو جناب مهندس دور اندیش به تشریح و تبین مطالب و موارد مرتبط با مباحث HSE در رویکرد نوین تالیف کتب فنی و حرفه ای برای حاضرین پرداختند.  در ادامه همایش با حضور اساتید با طرح ۶ چالش موجود در مدیریت و مهندسی HSE در پنل مطرح شد.سپس در خصوص نحوه همکاری در تکمیل اجزای بسته آموزشی مباحث ایمنی و بهداشت در رشته های تخصصی از جمله رشته سرامیک با حضورجناب  آقای دوراندیش و سرکار خانم دیده ور کارشناس دفتر برنامه ریزی و تالیف و جناب آقای نجاری مؤلف وعضو شورای برنامه ریزی سرامیک و رییس دانشگاه جناب آقای أسدی و معاونین دانشگاه تبادل نظر گردید.

 

کلیدواژه: 
گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.