بارگذاری فیلمهای رشته الکتروتکنیک پایه دهم

فیلمهای رشته الکتروتکنیک پایه دهم روی سایت دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش بارگذاری گردید.جهت مشاهده و دانلود فیلمها به صفحه رشته الکتروتکنیک  و یا آدرس tvoccd.oerp.ir/content/1139 مراجعه فرمایید.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.