گرافیک

بازآرایی رشته های زمینه تحصیلی _ حرفه ای هنر در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

آن دسته از آموزش‌های رسمی حرفه ای و مهارتی که هنرجویان را پس از گذراندن دوره تحصیلی برای ورود به بازار کار و اشتغال آماده می سازد در آموزش و پرورش و در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش برنامه ریزی و اجرا می شود. تنوع رشته ها در این دو شاخه بسیاراست، برهمین اساس بر آن شدیم تا در این مصاحبه با رئیس گروه زمینه تحصیلی_ حرفه ای هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف فنی و حرفه ای و کاردانش پیرامون رشته های این زمینه در هنرستان ها گفتگویی ترتیب دهیم.

برگزاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستانهای فنی و حرفه ای سراسر کشور در شهرکرد

نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستانهای فنی و حرفه ای سراسر کشور تا 10 مرداد ماه در شهرکرد برگزار می شود.این جشنواره  با 12 رشته و 41 زمینه مختلف از جمله رشته های تولید برنامه های تلویزیونی، سینما، نمایش، گرافیک، فتوگرافیک، طراحی و دوخت، معماری داخلی، صنایع دستی گرایش فرش، نقاشی و پویانمایی ، صنایع چوب و مبلمان با حضور هنرآموزان آغاز شده است.

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس تخصصی رشته های سینما، گرافیک، نقاشی، نمایش و نقشه کشی معماری

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس تخصصی رشته های سینما، گرافیک، نقاشی، نمایش ونقشه کشی معماری

Subscribe to RSS - گرافیک