سینما

معرفی دو رشته تولید برنامه تلویزیونی و سینما در هفته مشاغل

تلویزیون با فراهم کردن امکان دسترسی بیشتر افراد به آموزش و سرگرمی و به دلیل قابلیت خروج از مرزها از قدرت فرهنگ سازی بیشتر و ایجاد امکانات شغلی بهتر در مقایسه با سایر رسانه ها برخوردار است.  بنا به عقیده کارشناسان و خبرگان این رشته با پیشرفت و گسترش رسانه ها ی دیداری و شنیداری و تغییر فناوری که هزینه تولیدات تلویزیونی را به نحو قابل توجهی کاهش می دهد، در چند سال آینده مشاغل مربوط به این حرفه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد. سرکارخانم نسرین اصغری کارشناس مسئول رشته هنر دفتر طراحی و تولید بسته ها ی یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش به معرفی دو رشته تولید برنامه های تلویزیونی و سینمایی پرداختند.

بازآرایی رشته های زمینه تحصیلی _ حرفه ای هنر در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

آن دسته از آموزش‌های رسمی حرفه ای و مهارتی که هنرجویان را پس از گذراندن دوره تحصیلی برای ورود به بازار کار و اشتغال آماده می سازد در آموزش و پرورش و در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش برنامه ریزی و اجرا می شود. تنوع رشته ها در این دو شاخه بسیاراست، برهمین اساس بر آن شدیم تا در این مصاحبه با رئیس گروه زمینه تحصیلی_ حرفه ای هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف فنی و حرفه ای و کاردانش پیرامون رشته های این زمینه در هنرستان ها گفتگویی ترتیب دهیم.

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس تخصصی رشته های سینما، گرافیک، نقاشی، نمایش و نقشه کشی معماری

جداول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس تخصصی رشته های سینما، گرافیک، نقاشی، نمایش ونقشه کشی معماری

Subscribe to RSS - سینما