همایش بررسی برنامه درسی کارگاه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور شهرکرد

این همایش با حضور دبیران درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در روز شنبه مورخ 16/10/96 در سالن شهید آوینی دانشگاه پیام نور شهرکرد برگزار گردید.در این جلسه آقای اسفندیار پور سرگروه نوآوری و کارآفرینی استان چهارمحال و بختیاری در ابتدای جلسه ضمن خوش آمدگویی به مهمانان با تشریح برنامه های گروه مذکور چگونگی ثبت نام هنرآموزان در دوره ضمن خدمت الکترونیکی کارگاه نوآوری و کارآفرینی را تشریح نمودند.سپس آقای افشار بهمنی عضو کمیسیون برنامه ریزی کارگاه نوآوری و کارآفرینی برنامه درسی آن را با ذکر چگونگی اهداف، رویکرد های یاددهی یادگیری، استاندارد های مربوط به فضا، تجهیزات و نیروی انسانی و ارزشیابی این درس را  تشریح نمودند.در بخش دوم جلسه نیز هنرآموزان با طرح پرسش های محتوایی خود از کتاب درسی روش ها، پاسخ ها و مصداق های متنوع از رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را جویا شدند، که در این بخش آقای بهمنی با ارائه فیلم های کاربردی از رشته های مختلف و در زمینه های کاربردی عمومی نگرش های جدیدی را نسبت به ارائه این درس در کارگاه برای هنرآموزان تشریح کردند.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.