برگزاری دوره های ضمن خدمت دروس خوشه شایستگی های غیرفنی پایه یازدهم مشترک رشته های فنی و حرفه ای

 

ثبت نام دوره های ضمن خدمت کشوری دروس خوشه شایستگی های غیرفنی پایه یازدهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش  شامل دروس کارگاه نوآوری و کارآفرینی با کد  99505964، کاربرد فناوری های نوین با کد 99505965 و مدیریت تولید با کد 99505966 که به صورت الکترونیکی برگزار می گردد، از دوم دی ماه آغاز شده است.

همچنین قابل ذکر است با توجه به تنوع ابلاغ های مدرسین این دروس در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش ثبت نام این دوره ها فقط از طریق اداره برنامه ریزی نیروی انسانی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انجام خواهد شد.

 

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای این دوره ها در مدت یک ماه، محتوای توجیهی آموزشی پنج پودمان توسط 23 نفر از اعضای محترم کمیسیون های برنامه ریزی و تالیف دروس مذکور به همراه دو آزمون مستقل ارائه خواهد شد که در پایان دوره ها هنرآموزانی که در این دوره ها شرکت نموده اند پروژه های مبتنی بر شایستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی این دروس را از طریق سامانه دوره های ضمن خدمت ارسال می نمایند.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.