دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ" با عنوان "بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «اجرای کارهای پس از چاپ » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " از تاریخ96/5/28 الی96/5/31 در شهر مشهد با حضور17 نفر از هنرآموزان این رشته برگزار گردید.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.