حضور مهندس احمدرضا دوراندیش مدیرکل محترم دفتر در «کارگاه آموزشی- تبیینی معلمان فنی و حرفه ای وکاردانش»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهندس احمدرضا دوراندیش مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در «کارگاه آموزشی- تبیینی معلمان فنی، حرفه ای وکاردانش» 

اظهار کرد: با توجه به اسناد بالادستی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در راستای کیفیت بخشی به آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش گام های مطلوبی برداشته است.

ایشان افزودند: فرآیند برنامه ریزی درسی در حوزه فنی و حرفه ای و کاردانش توسط ۳۲ گروه در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش انجام گرفت. در بخش دنیای کار از صاحبان حرف و مشاغل برای اظهار نظر و دریافت اطلاعات دعوت شد که پس از جمعبندی نتایج این تعاملات به اتخاذ تصمیمات خوبی منجر شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: بعد از دریافت اطلاعات برای ساماندهی آنها کارگروهی متشکل از اساتید و برنامه ریزان آموزشی تشکیل گردید تا در بخش دنیای آموزش، برنامه درسی تهیه شود.

مهندس دوراندیش :محتواهای درسی براساس شایستگی تدوین شده است و ارزشیابی آنها نیز بر همین اساس انجام می شود، شایستگی بدین معنی است که فرد بعد از آموزش در انجام کارهای فنی مرتبط با آموزش توانمند باشد. بتواند وارد بازار کار شود و از شغلی پایدار برخوردار باشند.

ایشان خاطر نشان کرد: مشارکت جدی هنرآموزان در تألیف محتواهای آموزشی از سیاست های دفتر تألیف فنی و حرفه ای و کاردانش است، تفویض به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها نسبت به تهیه محتوای آموزشی متناسب با موقعیت استان خود از دیگر برنامه های وزارت است به طوری که برنامه ریزی آموزشی و درسی و تألیف محتواهای آموزشی در استان ها انجام شود.

مهندس دوراندیش تصریح کردند که امسال ۷۴ دوره آموزشی در حوزه فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار خواهد شد و در این دوره های آموزشی مدرسینی از استان ها آموزش خواهند دید تا در استان خود هنرآموزان دیگر را آموزش دهند.

نظرات

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.