دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته " رشته معماری داخلی "

دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته " رشته معماری داخلی " با عنوان " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «معماری داخلی فضاهای مسکونی » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن"  برگزار گردید.

این دوره در تاریخ  96/5/1 لغایت 96/5/4 مرداد ماه با حضور29  شرکت کننده در دانشگاه شریعتی تهران برگزار گردید. کتاب درسی معماری داخلی فضاهای مسکونی یکی از دروس کارگاهی پایه یازدهم این رشته می باشد و با توجه به تغییر رشته و تدوین کتابهای مرتبط با محتوای آن ضروری بود که دوره ای با حضور مولف ، کارشناس رشته و اعضای کمیسیون تخصصی برای هنرآموزان مرتبط برگزار شود. در مجموع هنرآموزان از ایجاد رشته معماری داخلی به عنوان فرصت شغلی بهتر برا ی هنرجویان  رضایت داشتند.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.