دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته " شبکه و نرم افزار رایانه "

دوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "شبکه و نرم افزار رایانه" با عنوان "بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «توسعه برنامه سازی و پایگاه داده » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن"  برگزار می گردد.

این دوره به مدت 32 ساعت در شهر اصفهان و از تاریخ 96/5/8تا 96/5/11 با حضور62 فراگیر برگزار شد.

 

برنامه دوره-گروه 1: بررسی، تحلیل و رروش تدریس پایگاه‌داده و توسعه برنامه سازی

روز اول یکشنبه 8/5/96

موضوع

افتتاحیه

آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر شایستگی

برنامه درسی در سه پایه تحصیلی رشته شبکه و نرم افزار

ارزشیابی و ازمون‌های پایانی

 

مدرس

شورای برنامه‌ریزی درسی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

روز دوم دوشنبه 9/5/96

موضوع

بررسی، تحلیل و رروش تدریس فصل دوم و سوم

بررسی فصل چهارم و پنجم

 

مدرس

محمدرضا قشونی – صدیقه رسولی

مهدی کیانی  -    زهرا عسگری

روز سوم سه شنبه 10/5/96

موضوع

بررسی فصل  پنجم  و انجام پروژه

 

کارگاه طراحی سوال

معرفی اجزای بسته آموزشی

مدرس

عبداله صارمی- زهرا عسگری

محسن عبدالهی – صدیقه رسولی

روز چهارم چهارشنبه 11/5/96

موضوع

انجام پروژه و ارزشیابی

مدرس

محمد رضا قشونی –زهرا عسگری

محل کلاس

کارگاه رایانه

برنامه دوره- گروه 2: بررسی، تحلیل و رروش تدریس پایگاه‌داده و توسعه برنامه سازی

روز اول
یکشنبه
8/5/96

موضوع

افتتاحیه

آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر شایستگی

برنامه درسی در سه پایه تحصیلی رشته شبکه و نرم افزار

ارزشیابی و ازمون‌های پایانی

 

مدرس

شورای برنامه‌ریزی درسی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

روز دوم

دوشنبه

9/5/96

موضوع

کارگاه طراحی سوال

معرفی اجزای بسته آموزشی

بررسی، تحلیل و رروش تدریس فصل دوم و سوم

مدرس

            زهرا  عسگری -  محسن عبدالهی

صدیقه رسولی-    محمدرضا قشونی

روز سوم

سه شنبه

10/5/96

موضوع

بررسی فصل  چهارم و پنجم 

 

بررسی فصل  پنجم  و انجام پروژه

 

مدرس

   مهدی کیانی  -   محمد رضا قشونی

عبداله صارمی- زهرا عسگری

روز چهارم

چهارشنبه

11/5/96

موضوع

انجام پروژه و ارزشیابی

 

مدرس

محسن عبدالهی- صدیقه رسولی

 

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.