برگزاری دوره های آموزشی تامین مدرسی کتاب های تازه تالیف پایه یازدهم رشته " فتو- گرافیک"

دوره های  آموزشی تامین مدرسی کتاب های تازه تالیف پایه یازدهم رشته " فتو- گرافیک" در دو درس کارگاهی با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «عکاسی آتلیه و مجالس » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن" و "بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن" در دانشگاه شریعتی تهران برگزار میگردد.

1-عکاسی آتلیه و مراسم (از تاریخ 1/5/96 مرداد تا 4/5/96 مرداد )

مواد آموزشی این دوره : عکاسی از همایش و رویداد ها ، عکاسی ار مجالس و مراسم آیینی ، طراحی آلبوم و شیوه های بایگانی عکس ، عکاسی پرتره، عکاسی از کودک

دوره اول با تبیین دروس کارگاهی در پایه یازدهم و مبانی و روش های تدریس پودمان های آن با موضوعات : عکاسی از همایش و رویداد ها، عکاسی ار مجالس و مراسم آیینی ،طراحی آلبوم و شیوه های بایگانی عکس، عکاسی پرتره، عکاسی از کودک پایان یافت.

٢- تصویر گری کتاب کودک و نظارت بر چاپ (از 96/5/7 تا 96/5/10)

   سر فصلهای آموزشی این دوره: تبیین کتاب و رشته ، نشانه و پیکتو گرام،  صحافی ، تصویر سازی ، نظارت بر چاپ ، نشانه نوشتاری

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.