نشست تخصصی اخلاق حرفه ای با حضور کارشناسان ،هنر آموزان وصاحب نظران حوزه صنعت و بازار کار

نشست تخصصی اخلاق حرفه ای با حضور کارشناسان ،هنر آموزان و صاحب نظران حوزه صنعت و بازار کار

روز یکشنبه مورخ 27/4/ 95نشست تخصصی اخلاق حرفه ای با حضور آقای دکتر فرامرز قراملکی ،آقای جانقلی وخانم فراهانی از دانشگاه تهران وحدود70نفر از کارشناسان برنامه ریزی وتالیف کتابهای درسی فنی وحرفه ای وکاردانش ، هنر آموزان خبره هنرستان ها وصاحب نظران حوزه صنعت و بازار کار در سالن اجتماعات سازمان پژوهش  و برنامه ریزی آموزشی با هدف هم اندیشی پیرامون تالیف کتاب اخلاق حرفه ای برگزار گردید.این نشست  به منظور بررسی چگونگی تالیف کتاب اخلاق حرفه ای شاخه فنی وحرفه ای وکاردانش  ودر راستای بررسی ها وکارگاه های برگزار شده در هنرستان ها ودفتر تالیف فنی وحرفه ای وکاردانش تشکیل شد .

ابتدا آقای دکتر محمد کفاشان معاون دفتر اهداف این نشست را تبیین کردند وسپس آقای دکتر قراملکی ضرورت اخلاق حرفه ای در نظام آموزش وپرورش وحوزه های مرتبط را بیان کردند . بعد از آن افراد حاضر در قالب 4 گروه صنعت ،کشاورزی ،خدمات وهنر به بحث وتبادل نظر پیرامون چهار سوال اساسی از پیش تعیین شده  پرداختند و در نهایت  نمایندگان گروه ها جمع بندی دیدگاههای حاضرین را ارائه کردند . در خاتمه این نشست مقرر شد  نتایج بحث کارگروهای چهارگانه  در کمیسیون تخصصی اخلاق حرفه ای مطرح وتصمیم گیری نهایی به عمل آید.

​​ ​​

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.