برگزاری جلسه هماهنگی مشارکت با دانشگاه تربیت شهیدرجایی در خصوص برگزاری دوره های صلاحیت حرفه ای

جلسه هماهنگی مشارکت با دانشگاه تربیت شهیدرجایی به منظور برگزاری دوره های صلاحیت حرفه ای برای 3200 نفر ازهنرآموزان جدید الاستخدام روز دوشنبه 98/4/3 از ساعت 10 الی 12 در دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار گردید.در این جلسه مقرر شد که کارشناسان دفتر در طراحی و تدوین برنامه درسی در چارچوب صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای، همکاری در آموزش توجیهی مدرسین دوره  بر اساس بند یک و تدوین بسته آموزشی برای هنرآموزان مشارکت نمایند.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.