برگزاری دوره الکترونیک درس گرافیک نشر و مطبوعات

دوره الکترونیکی درس" گرافیک نشر و مطبوعات "پایه دوازدهم از تاریخ 24 فروردین1398 از طریق سامانه L.T.M.S آغاز گردید.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.