"دوره آموزشی کشوری مدیران منتخب طرح هنرستانهای کارآفرین" در شهراصفهان  درحال برگزاری می باشد.

دوره آموزشی کشوری مدیران منتخب طرح هنرستان کارآفرین ویژه هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای از امروز یکشنبه دوم دی ماه لغایت سوم دی ماه در باشگاه فرهنگیان شماره ۳ اصفهان در حال برگزاری است.در روز اول این دوره مدیران و کارشناسان دفاتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و آموزش های فنی و حرفه ای برنامه ها، اهداف، روش ها و اصول آموزش شایستگی های غیرفنی را تبیین نمودند.
آقای بهمنی معاون دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش در این دوره با شرح هویت های جدید برنامه درسی، نو فهم گرایی و به خصوص هویت اتوبیوگرافی، تبیین تغییر پارادایم مدیریت آموزش به پارادایم مدیریت یادگیری و ارتباط برنامه های درسی شایستگی های غیرفنی با مباحث مطرح شده، بر اهمیت توجه به نوآوری و نوارزش آفرینی تاکید کردند.ایشان در پایان مدل رهبری اثربخش و مولفه های آن شامل پایداری، مرزگستری، سبک سازی و چابکی برنامه درسی، ماندگاری، انطباق و چندتالیفی که آقای دکتر تورانی و هیئت رئیسه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور کاربست اسناد بالادستی و برنامه های درسی ارائه شده را نیز توضیح دادند. آقای مهندس صالحی پور نیز  با ذکر مثالها و مصادیقی، نیازهای دنیای کار  در زمینه شایستگی های غیر فنی و آسیب های مربوطه در صورت عدم رویکرد صحیح به شایستگی های غیر فنی و بالاخص اخلاق حرفه ای را  ذکر نمودند.و همچنین به روشهای آموزش این دروس نیز اشاره نمودند.

کلیدواژه: 
گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.