نظام جدید

240عنوان کتاب جدیدالتالیف در شاخه فنی و حرفه ای

 مهندس احمد رضا دوراندیش مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه 2 سیما، با بیان این مطلب که سال 97-98 اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه 240 عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که 100 عنوان مربوط به هنرآموز و 140 عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.وی افزود: رویکرد ما در تدریس، تنها محدود به کتاب درسی نشده، بلکه بسته آموز

Subscribe to RSS - نظام جدید