دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سند بازنگری دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش بررسی شد

یکصد و سی و پنجمین نشست شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با حضور مسئولان سازمان و با هدف بررسی، سند بازنگری دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  برگزار شد.

Subscribe to RSS - دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش