مهارت آموزی

نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه(سربازان)

همایش ملی مهارت‌آموزی سربازان ازجمله همایش‌های برجسته و علمی در کشور است  و مقالات پذیرفته‌ شده در این همایش ضمن انتشار در پایگاه‌های معتبر علمی - پژوهشی از امتیاز علمی مقالات نیز برخوردار خواهند شد.

 

Subscribe to RSS - مهارت آموزی