شایستگی های حرفه ای

دومین همایش منطقه ای «کارورزی, توسعه شایستگی های حرفه ای» برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان گرگان از برگزاری دومین همایش منطقه ای «کارورزی, توسعه شایستگی های حرفه ای» در 24 اردیبهشت ماه 97 با اهداف و محورهای مندرج در پوستر ذیل خبر داد.

 

Subscribe to RSS - شایستگی های حرفه ای