دومین جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

دومین جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری از تاریخ 17 الی 19 شهریور از سوی معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار گردید. هدف این جشنواره تحقق راهکار 11/7 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبتنی بر توسعه زمینه و افزایش توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محل و ملی بوده است. همچنین ایجاد فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره های الگوی تدریس برتر از سایر اهداف برگزاری این جشنواره بود.جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری در چهار محور به شرح زیر برگزار گردید و در هر محور، طرح های نوآورانه در دروس ریاضی، علوم تجربی، کار و فناوری، ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، قرآن، پیام های آسمانی، عربی و زبان انگلیسی در پایه های هفتم، هشتم و نهم ارائه شدند:

  • محور اول: نوآوری در روش های تدریس با تاکید بر روش های تلفیقی و مسئله محور
  • محور دوم: نوآوری در تولید و بکارگیری رسانه های پرشمار
  • محور سوم: نوآوری در سنجش تکوینی با رویکرد آزمون عملکردی
  • محور چهارم: نوآوری در روش های مشارکت اولیای دانش آموزان در فرایند یادگیری

طرح های ارائه شده در بخش کار و فناوری نیز به شرح زیر می باشند:

  • محور اول: تفرش دوزی یا درویش دوزی با استفاده از نرم افزار بریکس کد (کار و فناوری نهم/ استان قزوین)
  • محور دوم: تولید فیلم کوتاه و کلیپ (کار و فناوری هشتم/ شهر تهران)؛ نرم افزار مرورگر (کار و فناوری هفتم/ استان البرز)
  • محور سوم: پرورش و نگهداری گیاهان (کار و فناوری هفتم/ آذربایجان شرقی)؛ کنده کاری با گچ (کار و فناوری نهم/ آذربایجان شرقی)؛ پودمان پوشاک (کار و فناوری هفتم/ استان کردستان)
  • محور چهارم: پته دوزی (کار و فناوری هفتم/ استان کرمان)؛ تاسیسات مکانیکی (کار و فناوری نهم/ استان سیستان و بلوچستان)؛ پودمان پوشاک (کار و فناوری هفتم/ استان فارس)؛ تاسیسات مکانیک و خودرو (کار و فناوری نهم/ شهر تهران)؛ پودمان هدایت تحصیلی (کار و فناوری نهم/ استان مرکزی)، کشاورزی (کار و فناوری هفتم/ استان هرمزگان)

سرکار خانم معصومه نوروزی کارشناس کار و فناوری دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش در این جشنواره به عنوان داور حضور پیدا کردند.مراسم اختتامیه این جشنواره در روز دوشنبه 19 شهریور برگزار گردید.

کلیدواژه: 
گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.