جلسه هماهنگی و برنامه ریزی "دوره های تخصصی صلاحیت های حرفه ای معلمی ورودی سال 95 و96"

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی "دوره های تخصصی صلاحیت های حرفه ای معلمی ورودی سال 95 و96" با حضور آقای مهندس بهمنی معاون دفتر تالیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای وکاردانش، خانم نورشاهی کارشناس رشته حسابداری ، خانم فراهانی واشقانی عضو کمیسیون برنامه ریزی و تالیف رشته شبکه و نرم افزار رایانه ، آقای دکتر پور کمالی معاون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وآقای دکتر غفرانی رئیس گروه آموزش های مجازی و آزاد دانشگاه ، روز چهارشنبه 97/5/3 برگزار شد. در این جلسه برنامه آموزش 180ساعت برای تعداد 109 نفر در رشته حسابداری و 101 نفر در درس کار و فناوری و137 نفر در رشته شبکه و نرم افزار رایانه از روز شنبه 97/5/6 لغایت 97/5/27 تبیین و بررسی گردید.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.