همایش تبیین فرهنگ دریایی با حضور دکتر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

همایش تبیین فرهنگ دریایی با حضور دکتر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دکتر آرامی عضو هیات مدیره و معاون توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی به همراه‌ مدیران و کارشناسان این سازمان ها در استان هرمزگان روزپنج شنبه ۲۸تیرماه برگزارشد. در این نشست تخصصی، تفاهم نامه ای فی مابین دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  و مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر منعقد شد که آقای مهندس دوراندیش مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش اهمیت این تفاهم نامه را در راستای تکمیل اجزای بسته های آموزشی رشته های دریایی، توانمندسازی هنرآموزان هنرستان های دریایی، برگزاری بازدیدهای علمی و به کارگیری استانداردهای IMO اثرگذار و قابل توجه تفسیر کردند.

 

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.