گزارش تالیف و تنظیم کتاب راهنمای معرفی رشته‌های فنی ‌و حرفه‌ای

تألیف و گردآوری کتاب راهنمای معرفی رشته‌های نظام جدید آموزش فنی و حرفه‌ای که زمینه آن از سال گذشته در دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش شکل گرفته است؛ درخردادماه سال 1397 به کار خود ادامه داد، همچنین مقرر شد معرفی رشته‌ها در قالب چهار زمینه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر صورت پذیرد.

شاخصه‌های مطرح شده در کتاب برای معرفی رشته‌های فنی و حرفه‌ای در نظام جدید آموزشی عبارتند از:  

  • معرفی رشته؛
  • شرایط و ویژگی های هنرجویان برای ورود به رشته؛
  • شایستگی‌های فنی و غیرفنی مربوط به رشته تحصیلی؛
  • سرفصل و اهم رئوس محتوای آموزشی؛
  • مشاغل قابل احراز؛
  • توسعه‌حرفه‌ای و ادامه تحصیل.

 

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.